Att skydda sig mot förkylning går ej genom att vara överdrivet rädd om sig utan genom förståndig härdning och ett hygieniskt levnadssätt.

Alla, och isynnerhet de som äro ömtåliga för kyla, böra vid vinterns början försöka härda sig. Därigenom kan deras ömtålighet i betydlig mån om ej fullständigt övervinnas. Daglig och grundlig vädring av bostaden, daglig motion i fria luften, dagliga bad eller heltvättningar i förening med sund och närande föda, tillräcklig sömn och regelbunden tarmverksamhet äro förträffliga medel att stärka kroppen och stålsätta den mot temperaturväxlingar.

Om sommaren korta bad i sjö- eller havsvatten samt luftbad. Har man redan blivit förkyld, är sprit med svarta vinbär ett utmärkt medel. Då bären äro mogna, plockas de på buteljer, som sedan fyllas med sprit eller brännvin. Ett vinglas tages därav när man känner sig förkyld.

Ur HUSMODERNS HEMKURER OCH GODA RÅD utgiven 1940