Ur kapitlet Olika partier av ansiktet

Detta parti av ansiktet är så framträdande, att man ej bör försumma att ägna någon omsorg däråt och göra vad man kan för att förbättra dess form, om den inte är tillfredsställande.

Näsan består till stor del av brosk och är isynnerhet vid unga år så plastisk, att milda tryckningar och strykningar kunna åstadkomma en viss förbättring av formen. Det går naturligtvis inte på en eller två gånger, utan det fordras daglig behandling t.ex i samband med torkning efter tvättning eller vi ansiktsmassagen.

Vid snytning får man akta sig för att behandla näsan omilt och sakta torka den med en varlig tryckning nedåt.

Om näsan fått en form, som verkar obehaglig eller frånstötande, har man den resursen att vända sig till en skicklig kirurg för att få den plastiskt opererad, men givetvis tillgriper man icke detta medel annat än i svåraste fall.

Ur HUSMODERNS HEMKURER OCH GODA RÅD utgiven 1940