Måste dela med mig av lite fler goda råd från Husmorsboken.

Tänk på hållningen och ägna dig åt motion.

En fet kvinna bör alltid ha sin uppmärksamhet riktad på sin hållning, så att ej figuren onödigt vanställes genom dålig kontroll över musklerna. Så t.ex att ej sjunka ihop i midjan vid sittandet och ej skjuta ut magen vid gåendet. Med övning och god vilja går det att hålla tillbaka dessa muskler, vilket verkar fördelaktigt på hela figuren och gör andningen mera fri.

Frisk luft är en mycket viktig faktor vid en avmagringskur men måste njutas i förening med lämplig motion. Att uteslutande ta sin utomhusmotion i vagn eller automobil är alldeles otjänligt om man vill vinna sitt ändamål med en avmagringskur. Ingenting uppväger en rask promenad med iakttagande av vad som är sagt om hållningen.

Angående cykelåkning måste varnas för överdrift, som lätt kan skada hjärtverksamheten. Annars äro lagom långa turer utan för hastig fart ett av de bästa medel att hålla kroppsvikten normal.

I simning ha vi en rörelse, som är fördelaktig både för magra, feta och nervösa personer, därför att varje organ och muskel i kroppen bli stimulerade till att utföra sitt arbete. Simning borttager överflödig fetma och utvecklar svaga muskler, medan den regelbundna och djupa andningen stärker lungorna. Rörelsen har även inflytande på sinne och nerver, i det den uppmuntrar till mod och sinnesnärvaro.

Ur HUSMODERNS HEMKURER OCH GODA RÅD utgiven 1940