Språkrådet har en webbutbildning där du kan få allmänna skrivråd för beslut, längre texter, e-post och webbtexter.
Webbutbildningen är ett samarbete mellan nio olika myndigheter. Vill man så kan man gå igenom hela utbildningen eller välja de avsnitt som passar bäst. Utbildningen innehåller både information om språkutveckling och ger exempel på olika praktiska övningar. Det tar ungefär en timme att gå igenom alla kapitel.