Så här i vintertider är det inte helt ovanligt med näsblod. Husmodern råder bot på detta. Ur kapitlet Hemkurer.

  1. Den blödande håller armarna uppsträckta över huvudet och andas djupt. Härigenom sammandragas blodkärlen i armarna och samtidigt även i näshålans slemhinnor. En annan person trycker under tiden en handduk mot patientens näsa.
  2. Att skölja näsan med varm saltlösning av 1 msk bordsalt i ungefär 1 liter vatten av 30°. Sköljningen försiggår medelst sköljkanna med slang, vars pip införes i den näsborren, som ej blöder, då vattnet sköljer igenom den andra.
  3. Järnkloridbomull införes i den blödande näsborren och får sitta, tills blödningen upphört.
  4. Kalla kompresser över näsan och i nacken samt att hålla fötterna varma med flaskor med hett vatten brukar i de flesta fall hjälpa även för riktigt svår näsblod. Snytning undvikes en lång stund.
  5. Ett annat medel mot näsblod är att tamponera (tillstoppa) den blödande näsborren med en i citronsaft eller ättika indränkt vaddtuss, som föres upp i näsan så långt som möjligt. Patienten intager en liggande ställning med ansiktet nedåtvänt. Genom ättikan eller citronsaften löpnar blod, som utsipprar, efter vaddens instoppande tillsammans med denna en hård klump, som verksamt bidrar till blödningens upphörande

Ur HUSMODERNS HEMKURER OCH GODA RÅD utgiven 1940